Fællesskaber der kan mærkes

Målgruppe

Vi henvender os primært til unge med fysisk eller psykisk handicap, samt dem der har det svært socialt og derfor har svært ved at indgå i de traditionelle foreningsfællesskaber.

Det kan både være unge i specialklasser, på bosteder eller enkeltpersoner, der bare elsker gaming og esport.

Vission

Vi har en vision om at blive en landsdækkende organisation, der tilbyder gaming-fællesskaber til unge, der står uden for foreningsfællesskabet.

Vi ønsker at se et Danmark, hvor alle unge, uanset deres udfordringer, har adgang til et inkluderende og styrkende fællesskab, der bygger på deres interesser og passioner.

Mission

Vi har som mission at skabe inkluderende og styrkende fællesskaber gennem glæden ved gaming. Vi stræber efter at give alle deltagere en plads, hvor de kan føle sig velkomne, værdsatte og have det sjovt, uafhængigt af deres fysiske eller psykiske tilstand. Vores mission er også at hjælpe deltagerne med at udvikle sociale kompetencer, selvværd og venskaber gennem et fælles interesseområde, nemlig gaming.

Glade Gamere Ugeplan

Hvad er Glade Gamere?

Glade Gamere er et innovativt initiativ fra Sørby Esport, støttet af Spar Nord Fonden, der har til formål at skabe et landsdækkende fællesskab via esport og gaming for unge, der af forskellige grunde står uden for det traditionelle foreningsliv. I dette projekt er gaming og esport det samlende element, hvor sjov, glæde og fællesskab er i højsædet.


Samlingspunktet for Glade Gamere er en særlig Discord server, hvor der hver uge er lavet et detaljeret program for deltagerne. Programmet, aktiviteterne og indsatserne faciliteres af særligt trænede voksne, som sørger for at spille, hygge, tale og hjælpe medlemmerne af Glade Gamere, så vi sammen skaber sjove oplevelser, stærke fællesskaber og livsforandrende venskaber. Dagligt er der nye aktiviteter på serveren som krydres med at vi samler medlemmerne af Glade Gamere fysisk en til to gange årligt.